top of page

לו"ז ומחירים

שנת הפעילות הקרובה במוזיקה ושקט תפתח באוקטובר 2021 ותימשך עד יוני 2022. כל הרכב וקורס כוללים 24 מפגשים, אחת לשבוע, באורך של שעתיים למפגש (מלבד לקורס מורחב). ההרשמה לקורסים היא שנתית.

✱ קורס מורחב - קורס ארוך המשלב תיאוריה ונגינה בהרכב, המפגשים באורך של 3 שעות.

ירושלים

תל-אביב

מחירים

bottom of page