top of page

קורס קצב

קורס בהנחיית רוני עברין

בקורס נצלול אל תוך אחד העולמות המרכזיים והמסקרנים במוזיקה- עולם הקצב. מטרת הקורס היא שיפור הקצב הפנימי של כל מוזיקאי, על מנת לשפר את רמת הביצוע בכלי הנגינה האישי; זאת נעשה דרך העמקה במושגים של מרחב קצבי וחשיבה קצבית, בדגש על מהות הפעמה. נתרגל מקצבים ממקומות שונים בעולם, בהם מרכיב הקצב הוא משמעותי ואף עיקרי בתרבות; נעסוק בקומפוזיציות ריתמיות מהעולם הלטיני, ובהכרות ותרגול של ה"טי-היי" ההודי. נחקור מושגים של פוליריתמיקה, שילוב משקלים ומודולציות קצביות, ונשלב בין הרגשה והבנה גופנית של הקצב לבין יישום החומר הנלמד בכלים.

הקורס מתאים למוזיקאיות ומוזיקאים מכל הכלים והרקעים המוזיקליים, המעוניינים לחקור ולהתעמק בתחושה וביחס לקצב.

שעות הקורס:

ימי ב' - 10:00-11:45

bottom of page