top of page

יסודות הפלמנקו - Palos y Compas

קורס בהנחיית יהודה (שוקי) שוויקי

שיעור להכרת העולם המוסיקלי של הפלמנקו, שמתמקד בלמידה של צורות השירה (Palos), והמקצבים השונים (compas). השיעור יבוסס על שילוב בין תכנים תיאורטיים אודות צורות השירה, הדגמה, האזנה, ותרגול דרך התנסות בשירה ובתבניות מחיאות הכפיים (Palmas). מטרת הקורס היא להקנות ידע מעשי ותיאורטי בפלמנקו בצורתו המסורתית. 

שעות הקורס:

ימי א' - 10:00-11:45

bottom of page