top of page

הרכב מוזיקה צפון אפריקאית

סדנת הרכב בהנחיית אלעד לוי

המוזיקה האנדלוסית שמקורה בחבל אנדלוסיה במרכז-דרום ספרד, השתרשה בקרב יהודי מרוקו, אלג'יריה ותוניס, ובאה לידי ביצוע וביטוי בכל אירוע, תקופה ומועד במעגל החיים היהודי. מקהילות אלו יצאו משוררי פיוטים דגולים, החל מר' דוד חסין וכלה בר' דוד בוזגלו בן זמננו, ראשי תזמורות, נגנים מומחים וזמרים בעלי שם שנחשבו בארצות מוצאם לאושיות תרבות. 

במהלך השנה נכיר את הרקעים, העקרונות, המאפיינים והכלים המיוחדים אשר טמונים במוזיקה האנדלוסית והשע שמבוצעת כיום בארצות המגרב (אלג'יר, מרוקו, תוניס) ובישראל על ידי העלייה היהודית מאזורים אלו. נלמד לבצע יצירות אנדלוסיות מובחרות מתוך המאגר הגדול של סגנון זה וננסה להבין דרך נגינה וביצוע את תהליכי התפתחות הז'אנר, כללי היסוד והחוקים התיאורטיים בכל אחת מהארצות שהוזכרו, מעורבות היהודים ביצירתה ושימורה של המוזיקה האנדלוסית עד היום בקונסטלציות שונות.

שעות הקורס:

ימי ד' - 12:30-14:15

bottom of page