top of page

אלעד לוי

כנר, יליד אשקלון.

תלמידו המובהק של גדול הכנרים היהודים במוזיקה האנדלוסית, ישועה אזולאי ז"ל. כמו כן, תלמידם של ר' מאיר עטיה ור' חיים ביטון.

שיתף פעולה עם גדולי האומנים בתחום המוזיקה האנדלוסית, ביניהם ר' חיים לוק, מוחמד בריוואל, מוחמד אמין אל אקרמי, עבדרחים סווירי, מרואן חאג'י ועבדל סלם ספיאני. היה נגן ראשי בתזמורת האנדלוסית הישראלית–אשדוד וראש האנסמבל הצעיר, ומנהל מוזיקלי של אנסמבל חיים לוק.

קורס:

הרכב מוזיקה אנדלוסית (ת״א)

אלעד לוי, מורה, בית הספר למוזיקה ושקט
elad new.png
bottom of page