top of page

מוזיקה אנדלוסית - הרכב קולי

סדנת הרכב בהנחיית אלעד לוי

המוזיקה האנדלוסית שמקורה בחבל אנדלוסיה במרכז-דרום ספרד, השתרשה בקרב יהודי מרוקו, אלג'יריה ותוניס, ובאה לידי ביצוע וביטוי בכל אירוע, תקופה ומועד במעגל החיים היהודי. במהלך השנה נכיר את הרקעים, עקרונות, מאפיינים והכלים המיוחדים אשר טמונים במוסיקה האנדלוסית שמבוצעת כיום בארצות המגרב (אלג'יר, מרוקו, תוניס) ובישראל על ידי העלייה היהודית מאזורים אלו.

נלמד את דרכי הביצוע הווקאלי של מסורת זאת, תוך שמירה על העקרונות התיאורטיים והייחודיים לסגנון זה.

שעות הקורס:

ימי ד' - 10:00-11:45

bottom of page