top of page

עקרונות הלחנה והפקה מוזיקלית

קורס בהנחיית פרץ אליהו

 

בעשור האחרון במזרח התיכון ובארצות אסיה מתפתחת שפה מוזיקלית חדשה שלא בנויה משילובים של מוזיקת עולם, אלא מאחדת בתוכה את השילובים הללו ומוצאת ביטוי ביצירה מקורית בת זמנינו. בקורס "הלחנה והפקה" נדבר על המסורות ואסכולות הלחנה במזרח ונלמד עקרונות הלחנה, תזמור והפקה מוזיקלית.

בסמסטר הראשון משתתפי הקורס יתנסו בהלחנה של הצורות והז'אנרים המוזיקליים הנפוצים במזרח, ובסמסטר השני יתנסו בהלחנה חופשית, עיבוד והפקה מוזיקלית.

מטרת הקורס היא להקנות למוזיקאים כלים בסיסיים להלחנה מקורית ולהביא את היצירות שהולחנו במהלך הקורס לשלבי ביצוע והפקה מוזיקלית.

*הקורס מיועד לכל מוזיקאי המתעניין בהתנסות או בהדרכה בהלחנה, ללא תלות ברקע המוזיקלי שלו, בין אם הוא בא מתחום מוזיקה מזרחית או מערבית.

שעות הקורס:

ימי ה'  - 11:45 - 10:00

bottom of page